Produktion på sommarprogrammet

Anna Hållén

För att locka fler ingenjörsstudenter att välja produktionsinriktning, erbjuder Scania sommarjobb till studerande. I år sökte närmare 500 studenter sommarjobb inom produktion, varav 48 fått anställning.

– Detta är en överlevnadsfråga för Scania, säger Ulf Bjarre, gruppchef inom transmission. För att bedriva produktion behöver vi ha bra produktionstekniker och produktionsledare.

Sommarprogrammet startade för sju år sedan som ett svar på att alldeles för få valde produktionstekniska ämnen.

– Det ville vi göra något åt. En aktivitet var då att i praktiken låta studenterna uppleva en verkstadsindustri och därmed väcka intresset.

– Vi tittar på betyg och de som motiv de anger för att bilda oss en uppfattning om dem. Vi vill erbjuda dem jobb så tidigt som möjligt under utbildningen, helst mellan det första och andra högskoleåret. Om det ska vara meningsfullt måste vi påverka dem att vilja studera de ämnen som är av intresse.

Programmet har varit framgångsrikt om man tar hänsyn till att studenterna efter examen inte bara väljer Scania utan även andra verkstadsföretag.

– Uppskattningsvis anställer vi 30 procent men en del försvinner till Forskning och Utveckling och Inköp.

Anna Hållén är en av studenterna som fått jobb i sommar, i hennes fall fem veckor på blockline inom motorbearbetningen. Med bara ett år kvar till Masterexamen från KTH på maskinteknikprogrammet tillhör hon dem som redan valt en produktionsinriktning.

– Vi läste en kurs i tvåan som gjorde att jag blev särskilt intresserad av produktion och det intresset har gradvis växt, berättar hon. Det känns som det är där allt händer. Sedan finns det så många olika områden: planering, teknik och logistik.

Samtidigt som Anna mäter toleranser på blocken ska hon och hennes grupp med sommarjobbare parallellt undersöka möjliga förbättringar.

– Det är inte så att vi ska bygga en ny fabrik men vi kommer in med nya ögon och kan förhoppningsvis se var förbättringar kan göras.

Share and save this news article